Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Gensan Conversation

October 29, 2011

 

Gaye: Salamat sa diyos at bakasyon na rin sa wakas!
(Thank god it's already summer!)
Clea: May plano ka na ba para ngayong bakasyon?
(Do you have plan for this vacation?)
Gaye: Oo.
(Yes)
Clea: Ano yun?
(What is it?)
Gaye: Sabi ng mama ko, pupunta daw kami sa gensan.
(My mother said, we will be going to gensan)
Clea: Bakit sa gensan?
(Why in gensan?)
Gaye: Kasi naroon daw yung mga kamag-anak niya.
(Because her relatives are in there)
Clea: Kailan daw ang alis niyo?
(When is your departure?)
Gaye: Di ko pa alam eh.
(I don't know yet.)
Clea: Nakapunta ka na ba doon?
(Have you gone in there?)
Gaye: Hindi pa.
(Not yet.)
Clea: Maganda kaya doon?
(Is it beautiful in there?)
Gay: Hindi ko alam, pero sabi nila maganda raw.
(I don't know, but they said it is)
Clea: Sa pagkakaalam ko, kilala ang gensan sa kanilang produkto.
(As i know, gensan is know for their products.)
Gaye: Oo, ang pangunahin nilang produkto doon ay tuna.
(Yes, their main product was tuna)
Clea: Mayaman sa pagkaing dagat.
(They are rich in seafoods)
Gaye: Ayon sa kanilang kapaligiran, masasabi kong oo.
(According to their environment, i can say yes.)
Clea: Napapalibutan sila ng karagatan.
(They were surrounded with seas)
Gaye: Tiyak! maraming resort doon.
(I'm sure! lot of resorts in there.)
Clea: Siguro. (Maybe)
Gaye: Kailangan ko nang umalis. (I have to go)
Clea: Sige, kita na lang tayo sa susunod na semester. (Ok, see you next semester)
Gay: Paalam. (Bye)
Clea: Paalam. (Bye)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.