Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Get well soon’ Conversation

April 12, 2012

 

Kevin: Are you okay now?
Tagalog: Maayos ka na ba ngayon?

Maricar: Not really, I need to stay three day more here in the hospital.
Tagalog: Hindi pa masiado, kailangan ko pang manatili ng tatlo pang araw dito sa ospital.

Kevin: Get well soon.
Tagalog: Pagaling ka.

Maricar: Thanks for your concern and for visiting me here.
Tagalog: Salamat sa malasakit mo at pagbisita mo sa akin dito.

Kevin: It’s okay. Next time you should take care yourself.
Tagalog: Ayos lang. Sa susunod kailangan mo ng ingatan ang sarili mo.

Maricar: Yeah, I will be careful now.
Tagalog: Oo, mag-iingat na ako ngayon.

Kevin: Good. Do want to eat? I brought foods for you.
Tagalog: Mabuti. Gusto mo bang kumain? Nagdala ako ng pagkain para sayo.

Maricar: That’s great. I would love to taste all of them.
Tagalog: Maganda yan. Ikinagagalak kong tikman ang lahat ng yan.

Kevin: I hope you’d like the food I cooked.
Tagalog: Sana magustuhan mo yung niluto kung pagkain.

Maricar: Of course, let me taste it.
Tagalog: Oo naman, patikimin mo nga ako.

Kevin: Sure, here…
Tagalog: Oo ba, heto…

Maricar: Thanks.
Tagalog: Salamat.

Kevin: Is it delicious?
Tagalog: Masarap ba?

Maricar: Yeah, who cooked this?
Tagalog: Oo, sino ang nagluto nito?

Kevin: My mom.
Tagalog: Nanay ko.

Maricar: I thought it’s you.
Tagalog: Akala ko ikaw.

Kevin: I don’t know how to cook. Haha.
Tagalog: Hindi ako marunng magluto. Haha.

Maricar: I know that. Haha.
Tagalog: Alam ko yun. Haha.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.