Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Getting Married Conversation

November 29, 2011

 

Amy: Hey Elena!
Tagalog: Oy Elena!
Elena: Amy! How are you?
Tagalog: Amy! Kumusta kana?
Amy: I’m good, you?
Tagalog: Mabuti naman ako, ikaw?
Elena: I’m supper dupper good!
Tagalog: Mabuting-mabuti ako!
Amy: Wew, you've got a high aura. What’s new?
Tagalog: Wew, ang taas ng awra mo ah. Anong ibig sabihin niyan?
Elena: I’m getting married!
Tagalog: Ikakasal na ako!
Amy: Oh really! Congratulations! When is this occasion?
Tagalog: O talaga! Maligayang bati! Kailan yang okasyon na yan?
Elena: This coming December 16.
Tagalog: Sa darating ikaw labing anim ng Desyembre.
Amy: During Christmas season is a fine season to set a wedding.
Tagalog: Sa kapanahonan ng pasko ay magandang panahon para Iayos ang kasal.
Elena: That's why we choose to marry during this season.
Tagalog: Kaya nga napili naming magpakasal ngayong panahon.
Amy: Yeah, who is this lucky guy?
Tagalog: Tama, sino ang maswerteng lalakeng yan?
Elena: He is Jerome, a seaman. Tagalog: Isa siyanng mandaragat.
Amy: Oh, a seaman. You’ve catch a big fish.
Tagalog: O isang mandaragat. Nakahuli ka ng isang malaking isda.
Elena: Yah, that's what they said.
Tagalog: Oo, yan nga sabi nila.


(Jerome is coming) Parating na si Jerome
Amy: Is that Jerome?
Tagalog: Si Jerome ba yan?
Elena: Yes, he is. I’ve got to go.
Tagalog: Oo, siya nga. Kailangan ko ng umalis.
Amy: Sure.
Tagalog: Oo naman.
Elena: Oh, I’ll give you this invitation. Please do come.
Tagalog: Oh, ibibigay ko sayo ang imbitasyon. Pakiusap pumunta ka.
Amy: Sure, sure, why not. 
Tagalog: Sige, sige, bakit hindi.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.