Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Apr 11, 2011

Getting to know each other


Ben: Ano ang pangalan mo? (What is your name?)
Grace: Grace ang pangalan ko, at ikaw?. (Grace is my name, and you?)
Ben:  Ben ang pangalan ko, Ilang taon kana? (Ben is my name, how old are you?)
Grace: Ako ay labing siyam na taon na. (I am nineteen years old.)
Ben: Mas matanda ka pala sa akin. (You’re older than me.)
Grace: Talaga? (Really?)
Ben: Oo, ako ay labing walong taong gulang. (Yeah, I am 18 years old.)
Grace: Nag-aaral ka? (Are you studying?)
Ben: Oo. (Yup.)
Grace: Ah… saan ka nakatira? (Ah… Where do you leave?)
Ben: Sa Maynila ako nakatira. (I leave in Manila.)
Grace: Bakit ka nandito sa Gensan? (Why are you here in Gensan?)
Ben: Binisita ko ang lolo ko. (I visit my grandfather.)
 Grace: Ah… siya nga pala alis na ako. (Ah… by the way I have to go.)             
Ben: Sige paalam. (Okey bye.)
Grace: Paalam: (Bye.)               

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.