Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Going back to my country’ Conversation

March 27, 2012

 

Filipina Wife: I am really excited to back to my country.
Tagalog: Talagang sabik na akong bumalik sa aking bansa.

American Husband: Don’t worry. We will be there by next week.
Tagalog: Wag kang mag-alala. Nandon na tayo sa susunod na linggo.

Filipina Wife: I can’t wait to meet my family.
Tagalog: Hindi na ako makapaghintay na makita ang aking pamilya.

American Husband: Just relax. Don’t forget your pasalubong (gifs) to them.
Tagalog: Relax ka lang. Wag mong kalimutan ang pasalubong mo sa kanila.

Filipina Wife: I already prepared it last day.
Tagalog: Inihanda ko na nung isang araw.

American Husband: That’s good, you are really excited.
Tagalog: Mabuti, talagang ang sabik mo na.

Filipina Wife: Yes because I miss them all.
Tagalog: Oo dahil mis ko na silang lahat.

American Husband: I miss them too.
Tagalog: Namis ko din sila.

Filipina Wife: They will be happy that we will go back.
Tagalog: Magiging masaya sila na babalik na tayo.

American Husband: I know that and they are excited too.
Tagalog: Alam ko yun at sabik din sila.

Filipina Wife: Oh wait I’ll continue to pack our things.
Tagalog: Oh sandali lang ipagpapatuloy ko lang pag-iimpake ng mga gamit.

American Husband: Okay, pack it properly.
Tagalog: Okey, iimpake mo ng mabuti.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.