Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Going to Bohol Conversation

October 31, 2011

Bohol is the largest island in the Philippines, it lies in the middle of Visayas.

 

Jes: I have to transfer at bohol sir. (Kailangan ko pong lumipat sa bohol sir.)
Sir:
Why? (Bakit?)
Jes: Because my wife needed in there. (Kasi po kailangan ako ng asawa ko.)
Sir: Is that your purpose? (Yan lang ba ang dahilan?)
Jes: Yes sir, please allow me to transfer at bohol's branch (Opo sir, payagan nito po akong luimipat sa bohol's branch.)
Sir: Is it emergency? (Emergency ba yan?)
Jes: Yes sir, my wife will give birth to our first child 3 days from now. (Opo sir, manganganak po kasi ang asawa ko unang anak po namin, 3 araw mula ngayon)
Sir: Your first baby! is it a boy or a girl? (Unang anak niyo? babae ba o lalaki?)
Jes: Boy sir. (Lalaki po sir.)
Sir: Oh, your junior. Let me think of this first. Come back here at the office after 3
hours. (Oh, junior mo. Pag-iisipan ko muna. Balik ka dito sa opis pagktapos ng 3 oras)
Jes: Ok sir. (Sige po sir.)

(After 3 hours)
Sir: I already finalize my decission. (Nakapagdesisyon na ako)
Jes: do you decline my request sir? (Tinanggihan niyo po ba ang hiling ko sir?)Sir: No, i approve it and here is your ticket. Congratulations for your first baby.
(Hindi, inaprobahan ko na at ito ang tiket mo. Maligayang bati sa iyong unang sangol.)
Jes: Thank you sir! Thank you very much! (Maraming salamat sir! Maramig maraming salamat!)
Sir: I'm looking forward for your good works. (Aasahan ko ang magandang trabaho)
Jes: You can count on me sir! (Makakaasa ka sa akin sir!)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.