Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Going to Davao Conversation

October 31, 2011

Davao is the largest city in Mindanao. This cityknown in Durian fruits.

 


A: I 'm going to davao tommorrow, wanna come with me? (Pupunta ako bukas sa davao, sama ka ba?)
B: If it is for free, why not? (Kung libre , bakit hindi?)
A: Sure, i have extra money i will cover your expences. (Oo naman, may sobrang pera ako sagot ko lahay ng gastos mo.)
B: I heard that there is a weird fruit that grows in there. (Narinig ko na may kakaibang prutas daw na tumutubo doon.)
A: Wierd fruit? really? (Kakaibang prutas? talaga?)
B: Yes, it is called durian i'm curios about it. (Oo, durain ang tawag doon naiintriga ako tungkol doon)
A: I want to see it and taste it. (Gusto kong makita yun at matikaman)
C: Can i come with you too? (Pwede rin ba akong sumama?)
A: I'm sorry but i can only acquire his expenditure.
(Pasensya ka na pero ang gastusin lang niya ang kaya kong sagutin.)
C: Don't worry i have money. I'm going with you because i want to visit my farm.
(Huwag kang mag-alala may pera ako. sasama ako sa inyo kasi, bibisitahin ko ang aking sakahan.)
B: You have farm in davao? (May sakahan ka sa davao?)
C: Yes. durian farm. (Oo, durian farm.)
A: Durian? Can we visit also your farm? (Durian? Pwede tin ba kaming bumisita sa sakahan mo?)
B: I want to see a durian. (Gusto ko makakita ng durian.)
C: Sure, why not. (Oo naman, bakit hindi.)
A: What is it look like? (Ano bang itsura noon?)
C: It has big seeds anf it looks like a sea urchins, surrounded wiht thorns.
(May malalaki itong mga buto at parang sea urchins, napapalibutan ng tinik.)
B: Thorns? So, how can it be open? (Tinik? Paano ba ito binubuksan?)
C: If it already ripe, it will open itself. (Kapag hinog , bubukas ito ng kusa.)
A: Ah. see. We need to go now to buy tickets. (Ah, ganun ba. Kailangan na nating umalis nagyon at bumili ng tiket.)
B: Yeah, that's a great idea. (Oo nga, magandang ideya.)
C: Common!. (Tara na!)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.