Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Going to Manila Conversation

October 31, 2011

Manila is located in the Philippines which is near in Pacific Ocean in Southest Asia.

 


A: I heard that you are going to manila this weekend. is that true?
(Narinig ko na pupunta ka daw sa manila ngayong linggo. Totoo ba yun?)
B: Yes. (Oo)
A: For what matter? (Para sa anong dahilan?)
B: I will work in there. (Magtatrabaho ako doon.)
A: what kind of work? (Ano'ng klaseng trabaho?)
B: Call center agent
A: Ah. it is in demand nowadays but why in manila? (Ah, kinakailangan yan ngayong pero bakit sa manila?)
B: Because, there are lot of company who are looking for a call center agents.
(Kasi, maraming mga kumpanya doon ang naghahanap ng mga call center agent.)
A: Have you already bought your ticket? (May tiket ka na ba?)
B: Yes, i already had. (Oo, meron na.)
A: Good for you. are you going to live there if ever you already had a stable job?
(Mabuti para sa iyo, titira ka na ba doon kapag may permanente ka nang trabaho?)
B: I don't know. (Hindi ko alam.)
A: Don't forget me if you are already successful. (Huwag mo akong kalimutan pag umasenso ka na.)
B: Of course! (Oo naman!)
A: I'd like also to go with you but i don't have enough money. (Gusto ko ring pumunta kasama ka pero wala akong sapat na pera.)
B: Don't worry i'll lend you money if i had much. (Huwag kang mag-alala papahiramin kita ng pera kapag may sobra)
A: Really? Are you serious? (Talaga? seryoso ka ba?)
B: Yes, I am (Oo naman)
A: Thank you! (Salamat!)
B: No problem. (Walang problema.)
A: Ii need to go home now. I got to go. bye. (Kailangan ko nang umuwi sa bahay.aalis na ako. paalam.)
B: Bye. (Paalam)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.