Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Goodbye Conversation

November 28, 2011

 

Kim: Are you sure to leave this Friday?
Tagalog: Sigurado ka bang aalis ka ngayon Byernes?
Sam: Yes, because my boss needed me already.
Tagalog: Oo, dahil ang amo ko kailangan na ako.
Kim: You just spend about 2 week’s vacation here.
Tagalog: Mayroon ka lang dalawang linggong binakasyon dito.
Sam: This vacation is not optimal.
Tagalog: Ang bakasyon na ito ay hindi sulit.
Kim: You're gonna be back here again?
Tagalog: Babalik ka pa ba dito?
Sam: I don't know.
Tagalog: Hindi ko alam.
Kim: Gonna miss you for sure.
Tagalog: Mamimis talaga kita pangako.
Sam: I’m gonna miss you too.
Tagalog: Mamimis din kita.
Kim: I don't want to say goodbye.
Tagalog: Ayokong magsabi ng paalam.
Sam: Kim, I’m going to leave on Friday not now.
Tagalog: Kim, aalis ako sa Byernes hindi ngayon.
Kim: I know.
Tagalog: Alam ko.
Sam: So, why over reacting?
Tagalog: At bakit ka sobrang nagdadrama?
Kim: It's just that, it's hard for me to alone again.
Tagalog: Ganun lang yun, mahirap sakin ang mag-isa na naman.
Sam: You'll not be alone. Eddie will be here with you.
Tagalog: Hindi ka nag-iisa. Si Eddie ay pupunta dito para sayo.
Kim:
 I wish I could work in Manila to so that I can be with you.
Tagalog: Hinihiling ko na makatrabaho ako sa Manila para makasama kita.
Sam: Don't worry everything will be fine, trust me. Tagalog: Wag kang mag-alala lahat ng ito ay magiging maayos, magtiwala ka sakin

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.