Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Grandma and Grandpa Conversation

November 30, 2011

 

Lolo – grandpa
Lola – grandma

Lolo: "Mahal ko" (my love), what do you want to do today?
Tagalog: Mahal ko, anong gusto mong gawin ngayong araw?
Lola: I don't know?
Tagalog: Hindi ko alam?
Lolo: What about baking "pandesal" (typical Filipino bread)?
Tagalog: Ano kaya kong sa pagluluto ng pandesal?
Lola: Oh! It’s too very tiring. I want some fun activity.
Tagalog: O! Nakakapagod naman yan. Gusto ko yung nakakalibang na gawain?
Lolo: What if we play "tagu-taguan" (hide in seek)?
Tagalog: Ano kaya kung maglaro tayo ng tagu-taguan?
Lola: With our weak body today, I don't think if we can do that just like before.
Tagalog: Sa kahinaan ng katawan natin ngayun, hindi ko alam kung magagawa natin yun tulad nung dati.
Lolo: Haha! You’ve got the point.
Tagalog: Haha! May punto ka.
Lola: I want to eat "pakwan" (watermelon) it's kind of hot nowadays.
Tagalog: Gusto kung kumain ng pakwan. Mainit sa ngayon eh.
Lolo: Yes, as I notice. I'll get pakwan for you.
Tagalog: Oo, napapansin ko din. Kukuha na ako ng pakwan para sayo.
Lola: Bring also some, "pipino" (cucumber).
Tagalog: Magdala karin ng pipino.
Lolo: Okay my love.
Tagalog: Okey mahal ko.
Lola: Oh… and also my “sumbrero” (hat) because I’ll go out later.
Tagalog: Ay, at saka yung sombrero ko dahil lalabas ako mamaya.
Lolo: Sure. How about your “payong” I’ll bring it too (umbrella)?
Tagalog: Oo ba. Pano yung payong mo dadalhin ko rin ba?
Lola: Oh yes… cause its so “mainit” (hot).
Tagalog: Oo… dahil sobrang mainit.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.