Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘How was your date?’ Conversation

May 1, 2012

 

Jeston: How was your date yesterday? Is it good?
Tagalog: Kumusta ang date niyo kahapon? Maayos ba?

Daniel: It was good enough.
Tagalog: Mabuti-buti naman.

Jeston: Why good enough? Did something happen?
Tagalog: Bakit mabuti-buti? May nangyari ba?

Daniel: It’s not the way you expected because I was late on our date and she got mad.
Tagalog: Hindi yung sa paraang inaasahan mo kasi nahuli ako sa date naming at nagalit siya.

Jeston: Oh why you’re late that time?
Tagalog: O bakit ka huli sa mga oras ng yun?

Daniel: I had a very important meeting with my manager.
Tagalog: Nagkaroon kami ng napakaimportanteng pagpupulong ng manidyer ko.

Jeston: That was not good.
Tagalog: Hindi yun maganda.

Daniel: She was disappointed.
Tagalog: Nadismaya siya.

Jeston: Have you say sorry to her?
Tagalog: Nagsabi ka ba ng paumanhin sa kanya?

Daniel: Yup but she didn’t accepts it.
Tagalog: Oo pero hindi niya tinanggap.

Jeston: I will go to there house later.
Tagalog: Pupunta ako sa bahay nila mamaya.

Daniel: That’s good. Good luck.
Tagalog: Mabuti yan. Pagbutihan mo.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.