Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘I can’t sleep with lights’ Conversation

April 4, 2012

 

Jana: Hey Ain I am really sleepy kindly off the light.
Tagalog: Aina naantok na talaga ako pwede bang pakipatay nga ng ilaw.

Ain: No, I still need to study.
Tagalog: Hindi, kailangan ko pang mag-aral.

Jana: What am I going to do? I can’t sleep with light.
Tagalog: Ano ang gagawin ko? Hindi ako makatulog pag may ilaw.

Ain: It’s our exam tomorrow so I need to study too.
Tagalog: Pagsusulit naming bukas kaya kailngan ko ding mag-aral.

Jana: Just study on the living room.
Tagalog: Sa sala kana lang mag-aral.

Ain: I don’t like there.
Tagalog: Hindi ko gusto doon.

Jana: You are so annoying.
Tagalog: Ang kulit mo talaga.

Ain: Just close your eyes.
Tagalog: Ipikit mo nalang ang mga mata mo.

Jana: You know that I can’t sleep with light right? So please off it.
Tagalog: Alam mo namang hindi ako nakakatulog pag may ilaw diba? Kaya patayin mo na.

Ain: You should also understand my situation it’s our exam tomorrow.
Tagalog: Kailangan mo ding intindihin ang kalagayan ko pagsusulit ko bukas.

Jana: Okay you won.
Tagalog: Sige panalo kana.

Ain: Thanks sister.
Tagalog: Salamat ate.

Jana: I just sleep on the living room.
Tagalog: Matutulog nalang ako sa sala.

Ain: Okay goodnight.
Tagalog: Sige, magandang gabi.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.