Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘I hate you’ Conversation

March 3 , 2012

 

Jef: Just explain to me why you hate me. (Ipaliwanag mo sakin kung galit ka sakin.)
Prietz: I don’t want too. (Ayaw ko.)
Jef: Why? How would I know the reasons? (Bakit? Paano ko malalaman ang mga rason?)
Prietz: Everything is your fault. (Ang lahat ay kasalanan mo.)
Jef: Okay but give me the reasons why you hate me that much. (Okey, pero bigyan mo ako ng mga rason kung bakit galit ka sakin ng ganyan.)
Prietz: It’s because you have no time for me. (Nang dahil sa wala kang oras para sakin.)
Jef: For only that reason? (Dahil lang dyan na rason?)
Prietz: There are more. (Madami pa.)
Jef: You know I’m busy with my work, I thought you understand me? (Alam mo namang abala ako sa trabaho akala ko ba naiintindihan mo ako?)
Prietz: I understand you work but with another girl that’s what I hate you the most! (Naiintindihan ko ang trabaho mo pero kasama ang ibang babae yan ang pinaka ayaw ko sa lahat!)
Jef: Did really saw me with another girl? (Nakita mo ba talaga akong may ibang babae?)
Prietz: Of course! That was last day both of you were together and holding your hands! (Oo naman! Nung isang araw yun dalawa kayong magkasama at magkahawak ang kamay!)
Jef: No! You are wrong. (Hindi! Nagkakamali ka.)
Prietz: You can’t lie to me now because I know everything. (Hindi ka na makakapagsinungaling sakin ngayon dahil alam ko na ang lahat.)
Jef: Let me explain first. (Hayaan mo munang magpaliwanag ako.)
Prietz: I don’t need your explanation. Let’s just break-up! (Hindi ko kailangan ng paliwanag mo! Maghiwalay nalang tayo!)
Jef: No!! (Hindi!!)
Prietz: I hate you and bye! (Galit ako sayo at paalam na!)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.