Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘I lost it’ Conversation

March 27, 2012

 

A: I lost my things.
Tagalog: Nawala ko ang mga gamit ko.

B: What??? Where did you put it?
Tagalog: Ano??? Saan mo yun nilagay?

A: I just put it here and I went to the comfort room earlier for just a minute then it was gone.
Tagalog: Nilagay ko lang yun dito at nagpunta ako sa banyo kanina lang pagkatapos nawala na.

B: Why did you leave it? Did you know there are many thieves here?
Tagalog: Bakit mo naman iniwan? Alam mo bang maraming magnanakaw dito?

A: Oh I don’t even know.
Tagalog: Oh hindi ko alam.

B: Next don’t leave your things anywhere.
Tagalog: Sa susunod wag mong iwan ang mga gamit mo kahit saan.

A: I am really careless!
Tagalog: Pabaya talaga ako!

B: That thief is really an expert.
Tagalog: Talagang eksperto yung magnanakaw na yun.

A: Yeah! I don’t want to happen this anymore.
Tagalog: Oo! Ayaw ko ng mangyari pa to.

B: Just be careful next time.
Tagalog: Mag-ingat kana sa susunod.

A: Okay but what will I do to lost things?
Tagalog: Okey pero anong gagawin ko sa mga nawala kong gamit?

B: Let’s report it to the police.
Tagalog: Ibigay alam natin sa polisya.

A: Let’s go now.
Tagalog: Pumunta na tayo ngayon na.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.