Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

'I love Filipina' Conversation

March 27, 2012

 

American1: I really love Filipina.
Tagalog: Talagang mahal ko ang Pinay.

American2: Why you love a Filipina?
Tagalog: Bakit mo mahal ang Pinay?

American1: Because Filipina has a good attitude.
Tagalog: Dahil ang Pinay ay may magandang ugali.

American2: Yeah, I met a Filipina before on the coffee shop. She was one of the waitresses there and I always joke her and she is smiling at me.
Tagalog: Tama, may nakilala akong Pinay noon sa coffee shop. Isa siya sa mga weytres doon at palagi ko siyang binibiro at nakangiti siya sa akin.

American1: You’re lucky that time bro.
Tagalog: Ang swerte mo nung oras na yun pare.

American2: Yeah and we can’t deny that Filipinas are beautiful.
Tagalog: Oo at hindi natin maikakailang ang mga Pinay ay magaganda.

American1: That’s really true. They have different beauty.
Tagalog: Talagang totoo yan. May kakaiba silang ganda.

American2: That’s why I want to marry a Filipina someday.
Tagalog: Kaya nga gusto kong magpakasal sa Pinay balang araw.

American1: Me too, but first I want to visit the Philippines and enjoy those wonderful spots.
Tagalog: Ako din, pero gusto ko munang bisitahin ang Pilipinas at maaliw sa mga magagandang tanawin.

American2: Let’s go together by next month, what do you think?
Tagalog: Sabay na tayo sa susunod na buwan, ano sa tingin mo?

American1: That’s a good idea!
Tagalog: Magandang ideya yan!

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.