Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘I’m sorry’ Conversation

April 7, 2012

 

Roy: I am here to say sorry to you.
Tagalog: Nandito ako para humingi ng tawad sayo.

Mea: Sorry for what?
Tagalog: Patawad para saan?

Roy: For I have done.
Tagalog: Para sa nagawa ko.

Mea: I don’t remember you had done anything to me…
Tagalog: Hindi ko maalala kung may nagawa kang kahit na ano sakin.

Roy:  It’s about last year… for breaking up with you without confronting you in person.
Tagalog: Tungkol nung isang taon… sa pakikipaghiwalay ko sayo ng wala man lang pakikipagkita sayo sa personal.

Mea: Forget about it, it’s already past.
Tagalog: Kalimutan muna yun, nakaraan nayun.

Roy: Good for you Mea.
Tagalog: Mabuti sayo Mea.

Mea: Yeah, I already moved on. Past is past. Okay?
Tagalog: Oo, nakamove-on na ako. Ang nakaraan ay nakaraan. Okey?

Roy: Okay, so let’s be friend?
Tagalog: Okey, magkaibigan na tayo?

Mea: Sure.
Tagalog: Oo naman.

Roy: If you have a spare time can I invite you to go out sometimes?
Tagalog: Pag may bakante kang oras pwede ba kitang imbitahin na lumabas paminsan-minsan?

Mea: Let’s just see if I’m not busy.
Tagalog: Tingnan lang natin kung hindi ako abala.

Roy: Sure and thanks.
Tagalog: Oo ba at salamat.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.