Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘It’s over’ Conversation

April 7, 2012

 

Steph: What happened to you Jim?
Tagalog: Anong nangyari sayo Jim?

Jim: It’s over.
Tagalog: Tapos na.

Steph: Over for what?
Tagalog  Tapos sa ano?

Jim: My girlfriend and I broke-up a while ago.
Tagalog: Ang nobya ko at ako ay naghiwalay na kanina.

Steph: For what reason?
Tagalog: Sa anong rason?

Jim: I don’t know, she did not even explain of what make her mad.
Tagalog: Hindi ko alam, hindi man lang siya nagpaliwanag kung ano ang kinagagalit niya.

Steph: Oh that’s not good.
Tagalog: Hindi maganda yan.

Jim: I ask her for many times why she was so mad at me but she is not answering. I’m just talking to myself.
Tagalog: Tinanung ko siya ng maraming beses kung bakit siya galit sakin pero hindi siya sumasagot. Kinakausap ko lang ang sarili.

Steph: Maybe you’ve done something bad that is why she’s mad.
Tagalog: Siguro may nagawang mali kaya nagalit siya.

Jim: I really don’t know, she did not let me explain.
Tagalog: Hindi ko talaga alam, hindi niya ako pinayagang magpaliwanag.

Steph: Just give her space for now Jim. Both of you needs it.
Tagalog: Bigyan mo muna siya ng pagitan Jim. Kailangan niyo yung dalawa.

Jim: Yeah that’s right, I will just meet her when were okay…
Tagalog: Oo tama yan, makikipagkita nalang ako sa kanya kung maayos na kami…

Steph: So just calm down.
Tagalog: Kaya kumalma kana.

Jim: Thanks Steph.
Tagalog: Salamat Steph.

Steph: It’s nothing Jim.
Tagalog: Wala yung Jim.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.