Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Knowing new people’ Conversation

April 19, 2012

 

Kurt: Hi Hazel, I want you to meet my cousin Jezrel.
Tagalog: Hi Hazel, gusto kong makilala mo ang pinsan kong si Jezrel.

Hazel: Oh that was the guy you are talking about.
Tagalog: Ah yan pala ang lalaking sinasabi mo.

Kurt: Yeah, Jezrel this is Hazel the beautiful and kind friend of mine.
Tagalog: Oo, Jezrel ito si Hazel ang maganda at mabait kung kaibigan.

Jezrel: Hi Hazel.
Tagalog: Hi Hazel.

Hazel: Oh hi… Don’t believe with your cousin. Haha.
Tagalog: Oh hi… Wag kang maniwala sa pinsan mo. Haha.

Jezrel: How I can’t believe it? As what I have seen right now you are really beautiful.
Tagalog: Paano ako hindi maniniwala? Sa nakikita ko ngayon ay ang ganda-ganda mo.

Hazel: Don’t lie to me. Haha!
Tagalog: Wag kang magsinungaling sakin. Haha!

Jezrel: That’s true.
Tagalog: Totoo yun.

Hazel: Oh okay. Haha. By the way this is my little sister,
Tagalog: Oh sige. Haha. Siya nga pala ito ang nakakabata kong kapatid.

Kurt: Her name is Cherry.
Tagalog: Ang pangalan niya ay Cherry.

Jezrel: Hi Cherry.
Tagalog: Hi Cherry.

Cherry: Hello, nice meeting you.
Tagalog: Hello, ikinagagalak kong makilala ka.

Jezrel: Me too.
Tagalog: Ako din.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.