Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Leaving Philippines’ Conversation

April 4, 2012

 

A: Have you decided you leave the Philippines?
Tagalog: Nakapagdisisyon ka na bang iwan ang Pilipinas?

B: Yup, this is really difficult to me.
Tagalog: Oo, napakahirap nito sakin.

A: When you will back to America?
Tagalog: Kailan ka babalik ng Amerika?

B: This coming next week.
Tagalog: Sa darating na susunod na linggo.

A: Have you already book you flight?
Tagalog: Napabook mo na ba ang flight mo?

B: I just booked my flight yesterday.
Tagalog: Napabook ko na ang flight ko kahapon.

A: That’s good.
Tagalog: Mabuti yan.

B: I will miss the Philippines.
Tagalog: Mamimis ko ang Pilipinas.

A: Don’t worry, just visit here next time.
Tagalog: Wag kang mag-alala bumisita ka na lang sa susunod.

B: Yeah, but it’s gonna be a long time.
Tagalog: Oo, pero matatagalan pa.

A: It’s okay.
Tagalog: Ayos lang yan.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.