Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Liking a girl’ Conversation

April 9, 2012

 

Manuel: Hey Joseph, I saw Daniela yesterday. The girl you like.
Tagalog: Joseph, nakita ko si Daniela kahapon. Ang babae na gusto mo.

Joseph: Yeah, I really like her.
Tagalog: Oo, gustong-gusto ko siya.

Manuel: Have you told her already about your feelings?
Tagalog: Nasabihan mo na ba siya sa nararamdaman mo?

Joseph: Nope, I still need more time. I’m afraid.
Tagalog: Hindi pa, kailangan ko pa oras. Natatakot ako.

Manuel: Afraid of what?
Tagalog: Natatakot saan?

Joseph: I’m afraid of loosing her as my friend. I don’t know if she’s gonna be happy or mad if I will tell about my feeling to her.
Tagalog: Natatakot akong mawala siya bilang kaibigan ko. Hindi ko alam kung matutuwa o magagalit siya kung sasabihin ko sa kanya ang nararamdaman ko.

Manuel: Then you will be like that forever? Just try to tell her, what if you’re wrong? For sure you will regret it.
Tagalog: Tapos magiging ganyan ka nalang magpakailanman? Subukan mo kayang sabihin sa kanya, paano kung nagkamali ka? Siguradong pagsisisihan mo yan.

Joseph: Not now. That’s why I need more time to think about it.
Tagalog: Hindi muna ngayon. Kaya nga kailangan ko pa ng panahon para pag-isipan yun.

Manuel: Okey, but always remember that there are a lot of guys who are chasing for Daniela.
Tagalog: Sige, pero palagi mong tatandaan na maraming lalaking naghahabol kay Daniela.

Joseph: Yeah I know that. I just want it slowly but surely.
Tagalog: Oo alam ko yun. Gusto ko lang ng dahan-dahan pero sigurado.

Manuel: Good luck to you Joseph.
Tagalog: Palarin ka sana Joseph.

Joseph: Thanks Manuel.
Tagalog: Salamat Manuel.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.