Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Marriage Proposal Conversation

November 28, 2011

 

Felix: Bro, I’m being serious with Sarah I want to marry her.
Tagalog: Kapatid, seryoso ako kay Sarah gusto ko siyang pakasalan.
Jeff: That's a serious matter bro.
Tagalog: Seryosong usapan yan kapatid.
Felix: I know marriage is a very serious matter.
Tagalog: Alam kong ang kasal ay talagang seryosong bagay.
Jeff: You're already 28 years old. You're too mature you need to build a family at your age.
Tagalog: 28 kana. May isip kana kailangan mo ng magbuo ng pamilya sa edad mong yan.
Felix: Yah, that's what I’m thinking. I want to have my junior and a wife.
Tagalog: Oo, kaya nga nag-iisip ako. Gusto ko ng magkaroon ng junior at asawa.
Jeff: I’m young, that matter is out of my mind now.
Tagalog: Bata pa ako, ang ganyang bagay ay wala pa sa isip ko ngayon.
Felix: You'll gonna think about it someday.
Tagalog: Iisipin mo din to balang araw.
Jeff: Of course! I have a plan on my own and for my future's sake.
Tagalog: Oo naman! May plano din naman ako para sa sarili ko at para sa kinabukasan ko.
Felix: What if I’m going to propose to her?
Tagalog: Paano kung magpropose ako sa kanya?
Jeff: When?
Tagalog: Kailan?
Felix: On our 3rd anniversary.
Tagalog: Sa ika tatlong anibersaryo namin.
Jeff: That would be ok.
Tagalog: Okey yan.
Felix: Help me for setting up my proposal ok?
Tagalog: Tulungan mo akong iayos ang pagpoprose ko okey?
Jeff: What day is that?
Tagalog: Anong araw ba yan?
Felix: Monday, are you busy on that day?
Tagalog: Lunes, abala ka ba sa araw na yan?
Jeff: Nope
Tagalog: Hindi

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.