Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Meeting the family Conversation

May 5, 2012

 

Liana: Hey Josh. I want you to meet my family.
Tagalog: Oy Josh gusto kong makilala mo ang pamilya ko.

Josh: Nice meeting all of you.
Tagalog: Ikinagagalak kong makilala kayong lahat.

Liana: By the way this is my mom and my dad.
Tagalog: Siya nga pala ito ang nanay at tatay ko.

Josh: Hi sir and maam.
Tagalog: Hi po ginoo at ginang.

Mom and dad: It’s nice to meet you son.
Tagalog: Ikinagagalak naming makilala ka iho.

Josh: Me too.
Tagalog: Ako din.

Liana: And Josh, this is my little sister Chammy.
Tagalog: At Josh, ito ang nakakabata kong kapatid na si Chammy.

Josh: Hi Chammy.
Tagalog: Hi Chammy.

Chammy: Hello bro…
Tagalog: Hello kuya.

Liana: And this is my big brother Sherwin.
Tagalog: At ito ang nakakatanda kong kapatid na si Sherwin.

Josh: Yeah I already met him.
Tagalog: Oo nagakita na kami.

Sherwin: I was the one who called you too last day Josh.
Tagalog: Ako din yung tumawag sayo nung isang araw Josh.

Josh: Oh really… Thanks for the call.
Tagalog: Talaga… Salamat sa tawag.

Sherwin: You welcome.
Tagalog: Walang ano man.

Mom: Let’s eat now.
Tagalog: Kumain na tayo.

Everyone: Okay.
Tagalog: Sige.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.