Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

My friend’s House Conversation

November 26, 2011

 

Decy: Alice, I want to come to you your house.
Tagalog: Alice, gusto kung pumunta sa bahay niyo.
Alice: Now?
Tagalog: Ngayon?
Decy: Yup. 
Tagalog: Oo.
Alice: But why now?
Tagalog: Pero bakit ngayon?
Decy: Please teach me how to do our assignment.
Tagalog: Pakiusap turuan mo kung gawin ang takdang aralin ko.
Alice: Oh, about that matter. Sure, I’m going to help you.
Tagalog: O kung tungkol diyan na bagay. Sure, tutulungan kita.
Decy: As far as I remember, your house is near the river.
Tagalog: Sa maalala ko, ang buhay mo ay malapit sa may ilog.
Alice: No, it's behind the church.
Tagalog: Hindi, katabi ito ng simbahan.
Decy: Oh, I’m sorry.
Tagalog: Ay, pasensiya kana.
Alice: Beside it is a vacant lot.
Tagalog: Katabi ng bakanteng lote.
Decy: Ah... Is it in Blissfull Street?
Tagalog: Ah… Sa blissful Street ba?
Alice: Yah, our house is easy to find. It is the only house that has a yellow gate with a big tree of acacia.
Tagalog: Oo, madali lang hanapin ang bahay naming. Ito lang yung bahay na may dilaw na geyt na may malaking puno ng akasya.
Decy: Ok, I got it. 
Tagalog: Okey, alam ko na.

 

.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.