Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

New Year’s Resolution Conversation

November 29, 2011

 

Gay: Looks like we are about to change out calendar.
Tagalog: Parang magbabago na tayo na kalendaryo.
Miko: Yeah, so since this year is leaving and "bagong taon" (new year) will enter, what is your new year's resolution?
Tagalog: Oo, kaya nga iiwan na ang taon nagayon at papasok na ang bagong taon, ano ba ang resulosyon mo ngayong bagong taon?
Gay: I think I’ll try to stop from being a "bugnutin"(irritable)
Tagalog: Sa tingin ko hihinto na ako sa pagiging bugnutin.
Miko: That's kind of hard to achieve. Haha!
Tagalog: Mahirap yang abutin. Haha!
Gay: How about you?
Tagalog: Ano naman yung sayo?
Miko: I think I’m going to shave my "bigote" (moustache).
Tagalog: Sa tingin ko aahitan ko ang bigote ko.
Gay: Is that a resolution?
Tagalog: Resulosyon ba yan?
Miko: Haha, for a new look.
Tagalog: Haha, para sa pagbabago ng anyo.
Gay: Oh, that's all?
Tagalog: Oh, yan lang?
Miko: I’m going to stop being a "lasengo" (alcoholic person).
Tagalog: Hihinto na ako sa pagiging lasengo.
Gay: That's a good resolution. I hope you can do it.
Tagalog: Yan ay mabuting resulosyon. Sana magawa mo yan.
Miko: Oh! I heard that Ronald's resolution is to reduce his fats.
Tagalog: Ah! Sa narinig na si ang resulosyon ni Ronald ay magbawas ng taba niya.
Gay: Oh really? Haha!! His so "mataba" (fat) now. I hope he'll be "payat"(slim).
Tagalog: O tagala? Haha!! Talagang mataba siya ngayon. Sana maging payat siya.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.