Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Pasalubong’ Conversation

March 27, 2012

 

A ‘pasalubong’ is a gift which can be a thing, food, or anything that came from your love once that came from another place.

 

American Husband: I bought a lot of pasalubong for your family and relatives in the Philippines.
Tagalog: Bumili ako ng maraming pasalubong para sa pamilya at mga kamag-anak mo sa Pilipinas:

Filipina Wife: They will be very happy for your pasalubong honey.
Tagalog: Talagang magiging masaya sa pasalubong mo honey.

American Husband: I hope they will like it.
Tagalog: Sana magustuhan nila.

Filipina Wife: Of course they will like it.
Tagalog: Oo naman magugustohan nila yan.

American Husband: I bought all the pasalubong since last month.
Tagalog: Binili ko ang lahat ng pasalubong simula pa nong isang buwan.

Filipina Wife: Your so sweet honey, you did not even tell me about it.
Tagalog: Napakalambing mo honey, hindi mo man ako sinabihan tungkol dyan.

American Husband: I want to surprise you honey and of course your family and relatives.
Tagalog: Gusto kitang isurpresa honey at syempre ang pamilya at mga kamag-anak mo.

Filipina Wife: Thanks a lot you always make them happy when we go back in the Philippines.
Tagalog: Maraming salamat palagi mo silang pinapasaya kapag umuuwi tayo ng Pilipinas.

American Husband: Of course honey I want to them to be happy.
Tagalog: Oo naman honey gusto ko silang maging masaya.

Filipina Wife: Your always sweet honey.
Tagalog: Palagi kang malambing honey.

American Husband: It’s because of you.
Tagalog: Nang dahil yun sayo.

Filipina Wife: Thanks honey. Let’s get the other pasalubong on the cabinet.
Tagalog: Salamat honey. Kunin na natin ang iba pang pasalubong sa kabinet.

American Husband: Okay honey.
Tagalog: Okey honey.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.