Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Planning to visit the sick friend’ Conversation

April 12, 2012

 

Domenic: Have heard about Junny?
Tagalog: Narinig mo ba ang tungkol kay Junny?

Cris: Nope, why? What happened to him?
Tagalog: Hindi, bakit? Ano pala ang nangyari sa kanya?

Domenic: He is sick since last day.
Tagalog: May sakit siya simula nung isang araw.

Cris: Oh... We need to visit him.
Tagalog: Oh… Kailangan natin siyang bisitahin.

Domenic: Yeah, that’s why I am asking you if you already knew it.
Tagalog: Oo, kaya tinatanong kita kung alam mo na ba.

Cris: Okay, so we will visit him tonight?
Tagalog: Okey, bibisitahin natin siya ngayon gabi?

Domenic: I’m not free tonight, how about tomorrow in the evening?
Tagalog: Hindi ako pwede mamayang gabi, pano kaya kung bukas ng gabi?

Cris: Oh my family and I will go to my grandma’s house tomorrow evening.
Tagalog: Oh ang pamilya ko at ako ay pupunta sa bahay ng lola ko bukas ng gabi.

Domenic: Were to busy… How about this noon after lunch?
Tagalog: Masiado tayong abala… Pano kung mamayang tanghali pagkatapos ng tangahalian?

Cris: Its okay with me.
Tagalog: Ayos lang sakin.

Domenic: Okay its fix already.
Tagalog: Sige maayos na.

Cris: Let’s just meet later.
Tagalog: Magkita nalang tayo mamaya.

Domenic: Okay.
Tagalog: Sige.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.