Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Sports Conversation

December 31, 2011

 

James: Anong hilig mong sports? (What sports do you like?)
Jordan: Gusto ko ang paglalaro ng basketball. (I love playing basketball.)
James: Pareho pala tayo. (Were same.)
Jordan: Marunong ka bang mangabayo? (Do you know horse riding?)
James: Delikado yan. (That’s dangerous.)
Jordan: Nakakaaliw sumakay sa kabayo. (Riding a horse is enjoyable.)
James: Yan na ba ang bago mong sports ngayon? (Is that your new sports now?)
Jordan: Oo, at mahilig din ako sa bilyard. (Yes, I also like billiard.)
James: Maganda yan, pababadminton ang hilig ko ngayon eh. (That’s good, I like playing badminton now.)
Jordan: Oo, nakakawala talaga ng stress ang sports. (Yeah, sports take stress out.)
James: O ano? laro nalang tayo ng basketball? (So? Let’s play basketball.)
Jordan: Sige ng matanggal ang stress ko sa trabaho. (Sure to take my stress out from work.)
James: Umpisahan na natin ang laro. (Let’s start the game.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.