Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Tagalog Converation about the new Planet

November 28, 2011

 

Ash: Les, have you hearted the news?
Tagalog: Les, narinig mo ba ang balita?
Les: What news?
Tagalog: Anong balita?
Ash: It's about the new planet.
Tagalog: Tungkol ito sa bagong planeta.
Les: New planet? I don't know about that news.
Tagalog: Bagong planeto? Hindi ko alam ang tungkol sa balitang yan.
Ash: It's a planet just like earth.
Tagalog: Isa yung planeta tulad ng mundo.
Les: Like earth? So, any living things can live there.
Tagalog: Tulad ng mundo? Kaya kahit anong may buhay pwedeng tumira doon?
Ash: Yes, it is confirmed! Tagalog: Oo nacompirma na!
Les: So, what's the name of the said planet?
Tagalog: Anong pangalan ng bagong planeta?
Ash: As of now, it is still unknown.
Tagalog: Sa ngayon, hindi pa nila alam.
Les: Oh I see. I have to research on that.
Tagalog: Ah kaya pala. Kaylangan kong magsaliksik tungkol diyan.
Ash: Yes, I’m wondering what it will be.
Tagalog: Oo, nagtataka ako kung ano.
Les: You're getting addicted to astronomy huh.
Tagalog: Naadek kana sa astronomy huh.
Ash: I love astronomy and you know that.
Tagalog: Gusto ko ang astronomy at alam mo yun.
Les: That is what you like. Go for it.
Tagalog: Yan ang gusto mo. Patuloy diyan.
Ash: Thanks for the support.
Tagalog: Salamat sa suporta.
Les: No problem.
Tagalog: Walang problema.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.