Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Talking on the telephone Conversation

October 29, 2011

 

Boy: Hello? Where are you now?
Tagalog: (Hello? Saan ka na ngayon?)
Girl: Hang in there, I’m coming.
(Tambay ka lang diyan, papunta na ako)
Boy: Alright, just be sure you'll come.
(O sige, siguraduhin mo lang na pupunta ka)
Girl: Don't worry, i'll come for sure but i am late.
(Huwag kang mag-alala, siguradong puputa ako pero huli nga lang).

- When they meet
Girl: I’m sorry, i'm late how long have you hang in here?
(Pasensya na, nahuli ako gaano katagal ka bang nakatambay dito?)
Boy: Almost 1 hour.
(Halos isang oras)
Girl: I’m really sorry…
(Pasensya ka na talaga…)
Boy: It's not a big deal. Shall we eat now? i'm hungry.
(Wala yun. kain na tayo? gutom na ako)
Girl: You’ve waited so long here so it's my treat!
(Naghintay ka ng mahaba-haba dito kaya sagot ko).
Boy: Sure, I’ll not refuse that offer.
(Oo naman, di ko tatanggihan ang alok na yan)
Girl: Shall we?
(Tara na?)
Boy: Sure.
(Sige)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.