Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Taxi Conversation

December 31, 2011

 

Driver: Saan po tayo maam? (Where do we go maam?)
Maam: Sa Santa Roxas. (In Santa Roxas.)
Driver: Okey po maam. (Okay maam.)
Maam: Teka, may kukunin pa ako sa opisina ng asawa ko. (Wait, I’ll get something in my hustband’s office.)
Driver: Saan po ba yun banda maam? (Where is that place maam?)
Maam: Diritso ka lang. (Just go straight.)
Driver: Naku maam… Traffic po doon baan. (Maam.. It’s traffic there.)
Maam: Talaga? Pwede kang kumanan. (Really? You can turn left.)
Driver: Okey maam. (Yes maam.)
Maam: Talaga bang palaging traffic sa may tulay? (Is it really traffic on the bridge?)
Driver: Oo maam, madami kasing sasakyan doon. (Yes maam, there are many cars there.)
Maam: Ah… Pakilisan mo nalang ang pagmamaneho. (Ah… Please drive faster.)
Driver: Mukang nagmamadali talaga kayo maam. (I think you’re really in a hurry maam.)
Maam: Oo, abala kasi ako. (Yeah, I’m busy.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.