Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

'Waitress girl’ Conversation

April 9, 2012

 

Helen: Good morning sir!
Tagalog: Magandang umaga po ginoo!

Sir: Good morning too!! Are you a newbie here?
Tagalog: Magandang umaga rin!! bago ka lang ba dito?

Helen: Yes sir! At your service!
Tagalog: Opo ginoo! Ang inyong lingkod!

Sir: I like your attitude, positive, I like that. Keep it up.
Tagalog: Gusto ko ang ugali mo, positibo, gusto ko yan. Panatilihin mo yan.

Helen: Yes sir! Anyway sir, you would like to have a coffee?
Tagalog: Opo ginoo! Siya nga po pala gusto niyo po ba ng kape?

Sir: No, thank you. Just give me a tea instead.
Tagalog: Hindi, salamat . sSa halip bigyan mo ako ng tsaa.

Helen: Right away sir!
Tagalog: Agad agad din po ginoo!

Sir: And also I’d like to take, a slice of that strawberry cake.
Tagalog: At saka gusto ko rin ng isang hiwa nung strawberry cake.

Helen: That's all sir?
Tagalog: Yun lang poh lahat ginoo?

Sir: Yes.
Tagalog: Oo.

Helen: Just wait here for 5 minutes sir, is that alright?
Tagalog: Maghintay lang po kayo ng 5 minuto ginoo, ayos lang po ba sa inyo?

Sir: Of course, just give me my bill.
Tagalog: Oo naman, ibigay mo lang sa akin yung babayaran ko.

Helen: Here sir.
Tagalog: Eto po ginoo.

Sir: You're a cheerful girl, and for that I’ll give a tip.
Tagalog: Napaka masayahin mong babae dahil diyan, bibigyan kita ng tip.

Helen: I’m sorry sir, I can't accept it.
Tagalog: Pasensya na po ginoo, di ko po matatanggap yan.

Sir: Just accept it. You made my day complete.
Tagalog: Tanggapin mo na. Binuo mo araw ko.

Helen: Oh, thank you so much sir!
Tagalog: Oh, maraming salamat po ginoo!

Sir: You remind me of my daughter. She’s same with you, a cheerful one.
Tagalog: Naaalala ko sa yo ang anak ko. parehas kayong masayahin.

Helen: Oh. Really? Is she beautiful like me?
Tagalog: Talaga poh? Maganda rin po ba xa tulad ko?

Sir: Yes, just like you. By the way, I need to go I have an appointment. Thanks for the foods. I enjoyed eating.
Tagalog: Oo, tulad sayo. nga pala kailangan ko nang umalis may pupuntahan pa ako. Maraming salamat sa pagkain. nasiyahan ako sa pagkain.

Helen: Sure sir! Please come again.
Tagalog: Sige po ginoo! Balik po kayo ulit.

Sir: I will. Bye.
Tagalog: Gagawin ko. Paalam.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.