Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Wallet’ Conversation

February 14, 2012

 

Peter: Wait, you forgot your wallet on the table. (Sandali, nakalimutan mo ang wallet mo.)
Rona: Oh, thank you I am really an idiot. (Ay, tanga talaga ako.)
Peter: It’s okay. (Ayos lang.)
Rona: I am thankful you have found my wallet. All of my cards are here. (Nagpapasalamat ako at nakita mo ang pitaka ko. Lahat ng mga card ko ay nandito.)
Peter. It’s okay again. (Naku, wala talaga yun.)
Rona: Oh okay, may I know your name please? (Okey, pwede ko bang malaman ang pangalan mo?)
Peter: I’m Peter, and you? (Ako nga pala si Peter, at ikaw?)
Rona: I’m Rona. (Ako si Rona.)
Peter: I am glad meeting you Rona. (Masaya ako at nakilala kita Rona.)
Rona: I am glad meeting you too Peter. (Masaya din ako na makilala ka Peter.)
Peter: Next time don’t forget your wallet again. Okay? (Sa susunod wag mo ng kalimutan ang pitaka mo? Okey?)
Rona: Oh, I won’t promise that. Haha. (O, hindi ko mapapangako yan. Haha)
Peter: Why? (Bakit?)
Rona: I always lost my things. (Palagi kong nawawala ang mga gamit ko.)
Peter: That’s bad. (Masama yan.)
Rona: Oh yeah. I have to go. Thanks again. Bye bye. (Oo nga eh. Kailangan ko ng umalis. Salamat ulit. Paalam.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.