Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘When is your birthday?’ Conversation

April 6, 2012

 

Ronel: Hey man I forgot your birthday.
Tagalog: Pare nakalimutan ko ang kaarawan mo.

Clester: That’s good. Haha
Tagalog: Mabuti yan. Haha

Ronel: What’s the good with that?
Tagalog: Anong mabuti dun?

Clester: So that you will not go home on my birthday.
Tagalog: Para hindi ka pumunta sa bahay sa kaarawan ko.

Ronel: Hey that’s not fair, I really forgot when your birthday is.
Tagalog: Hindi makatarungan yan, nakalimutan ko talaga kung kaylan ang kaarawan mo.

Clester: Just forget about it.
Tagalog: Kalimutan mo nalang yan.

Ronel: No, you have to tell me.
Tagalog: Hindi, kailangan mong sabihin sakin.

Clester: I keep it a secret. Haha
Tagalog: Isisekreto ko lang. Haha

Ronel: I will ask your mom.
Tagalog: Tatanungin ko ang nanay mo.

Clester: Discover it for yourself. Haha
Tagalog: Diskubrihen mo sa sarili mo. Haha

Ronel: No worries, you mom will tell me about that.
Tagalog: Walang aalalahanin, sasabihin yan ng nanay mo sakin.

Clester: I already talked to mom not to tell you.
Tagalog: Nagka-usap na kami ni nanay na hindi ka sabihan.

Ronel: Haha. You really don’t want me to know it.
Tagalog: Haha. Talagang ayaw mong malaman ko ang tungkol dun.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.