Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Where are your parents?’ Conversation

April 10, 2012

 

Neighbor: Where are your parents?
Tagalog: Nasaan ang mga magulang mo?

Child: They went to Boracay.
Tagalog: Nagpunta sila ng Boracay.

Neighbor: What did they do there?
Tagalog: Anong ginagawa nila doon?

Child: They went for there summer trip.
Tagalog: Pumunta sila para sa kanilang paglalakbay sa tag-araw.

Neighbor: Why you are not with them?
Tagalog: Bakit hindi ka nila kasama?

Child: They wanted it just for both of them.
Tagalog: Gusto nilang sila lang dalawa.

Neighbor: That’s not good. Is that okay for you?
Tagalog: Hindi maganda yan. Ayos lang ba yun sayo?

Child: Yes of course. Its okay they give me money. Haha.
Tagalog: Oo naman, ayos lang yun binigyan naman nila ako ng pera. Haha.

Neighbor: Oh that’s why it’s just okay. Haha.
Tagalog: Oh kaya naman pala ayos lang sayo. Haha.

Child: I have to go inside. I still need to clean my room.
Tagalog: Papasok na ako sa loob. Kailangan ko bang linisan ang kwarto ko.

Neighbor: Okay.
Tagalog: Sige.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.