Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Will you marry me’ Conversation

April 10, 2012

 

Alvin: I have something to tell you.
Tagalog: Maysasabihin ako sayo.

Gwen: What is that?
Tagalog: Ano yun?

Alvin: We’ve been together for almost seven years.
Tagalog: Magkasama na tayo ng halos pitong taon.

Gwen: Yeah, then?
Tagalog: Oo, tapos?

Alvin: Every day, every month, every year passes by I love you more.
Tagalog: Kada araw, kada buwan, kada taon ang lumilipas minamal kita ng higit pa.

Gwen: I know that Alvin that’s why I love you this much.
Tagalog: Alam ko Alvin kaya nga ganito kita kamahal.

Daryl: I want you to know how much I love you.
Tagalog: Gusto kong malaman mo kung gaano kita kamahal.

Gwen: I know that already Alvin.
Tagalog: Alam ko nay an Alvin.

Alvin: I love the way you smile, the way you laugh and the way you love me.
Tagalog: Mahal ko kung paano ka ngumit, paano ka tumawa at kung paano mo ako mahalin.

Gwen: What you really want to say? You are so dramatic today.
Tagalog: Ano ba talagang gusto mong sabihin? Napakadrama mo ngayon.

Alvin: I’ve waited so long to tell this to you.
Tagalog: Naghintay ako ng mahabang panahon para sabihin to sayo.

Gwen: Go speak it out.
Tagalog: Sige sabihin mo.

Alvin: I want you to be with me forever and I want you to be the mother of my children. Will you be my wife? Will you marry me?
Tagalog: Gutso kong maging akin ka magpakailan man at gusto kong ikaw ang maging ina ng mga anak ko. Pwede ba kitang maging asawa? Papayag ka bang magpakasal sakin?

Gwen: Oh my God, you surprise me Alvin… (criying)
Taglog: Oh Dios ko, sinurpresa mo ako Alvin… (umiiyak)

Alvin: Is it yes or yes?
Tagalog: Oo ba o oo?

Gwen: Yes and yes.
Tagalog: Oo at oo.

Alvin: Thanks God.
Tagalog: Salamat sa Dios.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.