Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Abala’ in Tagalog Sentences

February 20, 2012

abalabusy

busy lifestyle – abalang pamumuhay
busy life – abalang buhay
busy time – abalang oras
busy day – abalang araw
busy man/woman – abalang tao
busy schedules – abalang iskedyul
busy job – abalang trabaho

 

 • I’m busy. – Abala ako.
 • Jona is busy. – Abala si Jona.
 • I’m busy tomorrow. – Abala ako bukas.
 • I will be busy next day. – Magiging abala ako sa susunod na araw.
 • Don’t disturb me because I’m busy. – Wag mo akong istorbohin dahil abala ako.
 • Don’t disturb she’s busy. – Wag mang-istorbo abala siya.
 • I’m a very busy person. – Napaka abala kong tao.
 • I think I’m busy tonight. – Sa tingin ko abala ako mamayang gabi.
 • Busy all day. – Abala buong araw.
 • I have busy schedule. – Mayron akong abalang iskedyul.
 • I am busy in summer. – Abala ako sa tag-init.
 • I’m too busy. – Masiado akong abala.
 • My past year was busy. – Ang nakaraan kong taon ay abala.
 • I’ve been very busy all the time. – Masiado akong abala buong oras.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.