Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Angry in a sentence

July 4, 2011

I am angry.
Tagalog: Galit ako.

You are angry.
Tagalog: Galit ka.

I’m not angry.
Tagalog: Hindi ako galit.

I’m angry because of him.
Tagalog: Galit ako ng dahil sa kanya.

Someone makes me angry.
Tagalog: May isang nagpapagalit sakin.

She is angry because of you.
Tagalog: Galit siya dahil sayo.

Let’s not be angry.
Tagalog: Wag tayong magalit.

Please don’t be angry.
Tagalog: Pakiusapp huwag kang magalit.

He’s really angry with you.
Tagalog: Talagang galit siya sayo.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.