Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Angry Phrases in Tagalog

October 8, 2011

 

Examples:

I hate you!
Tagalog: Galit ako sayo!
Hate – galit

I will kill you!
Tagalog: Papatayin kita!
Kill – papatayin

You’re such an idiot!
Tagalog: Ang tanga mo!
Idiot – tangga

You are ridiculous!
Tagalog: Kakutya-kutya ka!
Ridiculous – kakutya-kutya

You’re such a dump!
Tagalog: Isa kang tangga!
Dump – tangga

I don’t like you!
Tagalog: Hindi kita gusto!

I hope you’ll die today!
Tagalog: Sana mamatay kana ngayong araw!
Die – mamatay

I really hate myself!
Tagalog: Talagang galit ako sa sarili ko!

You’re nothing!
Tagalog: Wala ka talaga!

I won’t forgive you!
Tagalog: Hindi kita papatawarin!
Forgive – patawad, papatawarin

I don’t to see you anymore!
Tagalog: Ayaw na kitang makita kahit kailan!

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.