Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Animals (mga hayop) in Tagalog 

dog - aso   

Malaki ang aso ko. (My dog is big}     

cat- pusa   

Ang pusa kong matalino.(My wise cat)  

goat- kambing  

Marami kaming kambing sa bahay.(We have lots of goats in the house) 

lizard - butiki  

Umaakyat ang butiki sa itaas ng bahay.(The lizard climbed up into the house) 

horse - kabayo  

Sinipa ako ng kabayo ko. (I was kicked by my horse). 

cow - kalabaw 

Ang kalabaw ay matapang at malakas. (The cow is brave and strong).  

chicken - manok  

Magluto tayo ng manok.(Lets cook chicken) 

chick - sisiw  

Ang sisiw ay maliit. (The chick is small)

Turtle - pagong 

Ang bagal ng pagong. (The turtle is slow). 

Butterfly - paro-paro 

Lumipad na ang paro-paro. (The butterfly is now flying). 

Fish - isda  

Ang bilis lumangoy ng isda. (The fish is very fast swimming). 

Ant - langgam 

May langgam sa ilalim ng kama ko. (There is ant under my bed). 

Bird - ibon  

Lumipad ang ibon. (The bird is flying}. 

frog - palaka  

Ang palaka ay lumukso ng mataas. (The frog is jumping high). 

rat - daga  

Ang kulay ng daga ay puti. (The color of the rat is white).  

monkey - unggoy 

Maliksi at mabilis ang unggoy. (The monkey is quick and fast). 

Snake - ahas  

Mahaba ang ahas. (The snake is long). 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.