Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Appliances examples translated in Tagalog

November 28, 2011

 

Appliances – Kagamitan sa bahay

Television – telebesyon, tibi
Manood ng telebesyon to watch tv

Rdio – radyo
Makinig ng radyoto listen on the radio

Refrigerator – palamigan / ref

Electric fan – bentilador
Paandarin mo nga ang bentilador‘Turn on the electric fan’

Flat iron – plantsa
Magplantsa ng damit ni kuya to iron the dress of your brother

Alarm clock – orasan
Anong oras na ba sa orasan?What time on the alarm clock?

Computer – kompyuter
Magkukompyuter muna akoto use the computer

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.