Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

'Asawa' in English

December 26, 2011

 

asawa – wife, husband, partner, spouse
To be specific in Tagalog: asawang babae (wife), asawang lalaki (husband)

mag-asawa – married couple
mag-aasawa – to be married
nag-asawa – get married
taksil na asawa – a deceiver wife
asawang mestisa – a wife with mixed blood from other country
asawang maganda – a beautiful wife
asawang gwapo – a handsome husband
perpektong asawa – perfect husband/wife
mabuting asawa – good husband/wife

 

Mag-aasawa na ako. – I am getting married.
Kami ay mag-asawa. – Were married.
Buhay may asawa – A life of being married
Mag-sawa kana, matanda kana. – Get married, you’re already old.
Hindi pa ako handang mag-asawa. – I am not ready to get married.
Handa na akong mag-asawa. – I am ready to get married.

 

Related to ‘asawa’: kasalwedding, marriage

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.