Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Asking what the date is

January 2, 2012

 

What’s the date? – Anong petsa?
What’s the date now? – Anong petsa ngayon?
What’s the date today? – Anong petsa ngayon?
What’s the date tomorrow? – Anong petsa bukas?
What’s the date on Sunday? – Anong petsa sa linggo?
What is the exact date? – Ano ang eksaktong petsa?
What’s the date of the thanksgiving? – Anong petsa ang pasasalamat?
What’s the date of her surprise party? – Anong petsa ang surpresang handaan niya?
What’s the date of your wedding? – Anong petsa ng kasal mo?
What’s the date of the meeting? – Anong petsa ng pagtitipon
What’s the date on the invitation card? – Anong petsa dyan sa invitation card?
What is your birth date? – Ano ang petsa ng kapanganakan mo?
What’s the date of your birthday? – Anong petsa ng kaarawan mo?
What’s the date of your plan to celebrate the party? – Anong petsa ang naplanohan mong ipagdiwang ang kasiyahan?
Can you remind me later what the date of the party? – Pwede mo ba akong paalalahanan mamaya kung anong petsa ang kasiyahan?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.