Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Bakasyunan

February 22, 2012

 

‘Bakasyunan’ is a place you want to visit for a vacation. Bahay Bakasyunan is a vacation house which ‘Bahay’ means a house and ‘Bakasyunan’ is came from the word ‘bakasyon’ which means vacation, or a place you want to have a vacation trip.

bahay bakasyunan – vacation house
magbakasyon – to have a vacation
lugar bakasyunan – vacation spot
byahe sa bakasyon – vacation trip

 

Related Sentences:

  1. Madaming bahay bakasyunan sa Pilipinas. – There are many vacation houses in the Philippines.
  2. Magbakasyon ka muna sa Baguio. – Just take a vacation in Baguio.
  3. Kailangan ko ng bakasyon. – I need vacation.
  4. Maganda ang bahay bakasyunan nila lola. – Lola’s vacation house is beautiful.
  5. Sana makapunta ako sa bahay bakasyunan niyo. – I hope I can go to your vacation house.
  6. Nagpaplano kaming magbakasyon. – Were planning to have a vacation.
  7. Gusto ko lang naman ay magbakasyon. – All I want is vaction.
  8. Gusto ko ang bahay bakasyunan niyo. – I like your vacation house.
  9. Babalik ako dito para magbakasyon. – I will come back to have a vacation.
  10. Magbabakasyon kami ngayon summer. – We will have a vacation this summer.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.