Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Baku-bako’ Tagalog Meaning

January 4, 2012

 

Baku-bako – rough, bumpy

baku-bakong daan – rough way / rough path
baku-bakong kalsada – rough road / rough street
baku-bakong kalye – rough road / rough street
baku-bakong lansangan – rough road / rough street
baku-bakong eskinita – rough lane
baku-bakong bato – rough rocks

 

Example Sentences:
1. Ang baku-bakong kalsana ay hindi mabuti sa sasakyan. – A rough road is not good for the jeepneys.
2. Mayroong baku-bako ang daanan sa bundok. – There’s a rough road in mountains.
3. Hindi ako makapagmaneho dahil baku-bako ang daan. – I can’t drive because the road is bumpy.
4. Mahirap magmaneho pag baku-bako ang kalsada. – It’s difficult to drive when the road is rough.
5. Kailangang magmaneho ng maayos ng maiwasan ang baku-bakung bato. – We need to drive carefully to avoid those rough rocks.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.