Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘balita’ in English

January 5, 2012

 

balita – news, hear

balitang-balita – a popular news
magandang balita – good news
masamang balita – bad news
nakakainis na balita – annoying news
nakakatawang balita – funny news
balita ngayon – today’s news
balitang pang isports – sports news
balitang America – American news
balitang tagalog – tagalog news
balitang Pinoy – Filipino news
balitang totoo – true news
balita sa bansa – country’s news
balitang showbiz – showbiz news

           
Example Sentences:
1. Balita sa Pilipinas. – News in the Philippines.
2. Nanalo si Manny ayun sa balitang pang isports. – Manny won according to sports news.
3. May maganda akong balita. – I have a good new.
4. Hindi maganda ang balita kahapon. – The news yesterday was not good.
5. Balita ko may asawa ka na. – I heard that you’re married.
6. Maganda ang balita ngayon. – The news today is good.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.