Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Because of you’ in Tagalog Sentence

December 24, 2011

 

Because of you I was hurt.
Tagalog: Nang dahil sayo nasaktan ako.

Because of you I learned more.
Tagalog: Nang dahil sayo natoto ako ng marami.

Because of you my life has change.
Tagalog: Nang dahil sayo nagbago ang puso ko.

Because of you I became like this.
Tagalog: Nang dahil sayo naging ganito ako.

I am very happy and it’s all because of you.
Tagalog: Napaskasaya ko at itong lahat ay dahil sayo.

She’s thankful because of you.
Tagalog: Nagpapasalamat siya dahil sayo.

It’s all because of you.
Tagalog: Ito ay dahil sayo lahat.

I became idiot because of you.
Tagalog: Naging tanga ako ng dahil sayo.

I’m in love again because of you.
Tagalog: Nagmahal ako ulit ng dahil sayo.

It all happened because of you.
Tagalog: Nangyari itong lahat dahil sayo.

He forgot everything because of you.
Tagalog: Nakalimutan niya ang lahat ng dahil sayo.

I am doing this because of you.
Tagalog: Ginagawa ko to dahil sayo.

I could do everything because of you.
Tagalog: Magagawa ko ang lahat dahil sayo.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.