Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Being clean

December 28, 2011

 

 

maghugas ng mukha – wash you face
maghugas ng kamay – wash your hands
maligo – to take a bath
clean yourself – linisan mo ang sarili mo

cheeks – pisnge
mamula-mulang pisnge – red cheeks
Ex: Ang pula ng pisnge niya.She has red cheeks.

dimple - butas sa pisnge
Ex: May butas siya sa pisnge.He/she has a dimple.

pimples – tagyawat
Ex: Madami na akong taghawat.I have a lot of pimple.

eyewash – muta
Ex: Maghilamos ka at tanggalin mo ang muta mo. Wash your face and remove your eyewash.

earwax – tutuli
Ex: Tanggalin mo ang tutuli mo.Remove your earwax.

mole – nunal
malaking nunal – big mole
Ex: Ang laki ng nunal mo. Your mole is big.

skin – balat
Ex: Ang lambot ng balat mo.You’re skin is smooth.

 

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.