Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Blessings’ in Tagalog

February 4, 2012

 

blessings biyaya
Tagalog Synonyms: grasya
good blessings – magandang biyaya

 

biyaya ng Panginoon blessing of God

 

Using ‘blessings’ in Sentences:

 1. It’s a blessing. – Isa itong biyaya.
 2. This is the blessings from God. – Ito ang mga biyaya na nanggaling sa Panginoon.
 3. Thank you for the blessings. – Salamat sa mga biyaya.
 4. This is a good blessing. – Isa itong magandang biyaya.
 5. Blessings that come from our God. – Biyayang nanggaling sa ating Poong May Kapal.
 6. Share your blessings. – Ipamahagi mo ang iyong mga biyaya.
 7. Thank you so much for the blessing Lord. – Maraming salamat sa mga biyaya Panginoon.
 8. We should be thankful for the blessings we have. – Dapat tayong magpasalamat sa biyayang meron tayo.
 9. This is a big blessing. – Isa itong malaking biyaya.
 10.  I am thankful for the blessing. – Nagpapasalamat ako sa mga biyaya.
 11.  You are full in blessings. – Puno ka sa biyaya.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.