Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Bobo’ meaning

February 12, 2012

 

bobo stupid, idiot, dumb
Tagalog Synonyms: tangga, walang alam, mali-mali

 

 • Hindi ako bobo. – I am not stupid.
 • Talagang bobo ka. – You are really stupid.
 • Bobong bata. – Stupid kid.
 • Wag ka ngang maging bobo. – Don’t be stupid.
 • Bobo ka talaga palagi. – You are always stupid.
 • Bobo talaga ako. – I am really stupid.
 • Sobrang bobo mo naman. – Your so stupid.
 • Bobo ka katulad ko. – Your stupid like me.
 • Walang bobo sa mundo. – There’s no stupid in earth.
 • Bobo na pangit pa. – Your stupid as well as ugly.
 • Bobong walang alam sa mundo. – A stupid with no
 • Hindi naintindihan ng bobo. – The stupid did not understand.
 • Pasensiya na naging bobo ako. – I’m sorry I was stupid.
 • Hindi ako alam kung bakit bobo ako. – I don’t know why I’m stupid.
 • Walang bobo. – Nothing is stupid.
 • Bobo ka ba? – Are you stupid?
 • Bakit ka ba bobo? – Why are you stupid?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.