Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Caring for Someone

 

February 2, 2012

 

I’ll do it for you.
Tagalog: Gagawin ko yan para sayo.

I care for you.
Tagalog: Nag-aalala ako sayo.

I’m always here when you have a problema.
Tagalog: Palagi lang akong nandito pag may problema ka.

You always take care because I love you.
Tagalog: Mag-ingat ka parati ha kasi mahal kita.

Still hurt?
Tagalog: Masakit ba pa?

Are you okay?
Tagalog: Ayos ka lang?

Are you okay now?
Tagalog: Ayos ka na ba ngayon?

How is your wound?
Tagalog: Kumusta na yung sugat mo?

Are you okay now?
Tagalog: Magaling ka na ba?

Are you tired of walking?
Tagalog: Pagod ka na ba sa paglalakad?

Did you eat already?
Tagalog: Kumain ka na ba?

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.